Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

 

zapis-do-ms-2022-2023.jpg

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) je možné doručiť:

  • osobne v materskej škole v čase 6:30 – 16:00 hod.,
  • formou emailu na adresu: mskukucinova.sv@gmail.com – skenom žiadosti,
  • poštou na adresu: MŠ Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina
  • elektronicky do elektronickej schránky materskej školy prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré do 31.8. dovŕšia 5 rokov),
  • deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023,
  • deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca,
  • deti zo spádovej oblasti materskej školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete v rubrike Tlačivá.

 

UPOZORNENIE!

Údaje o oboch rodičoch, ako aj podpisy oboch rodičov, sú na žiadosti povinné.