Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences www.mskukucinovasnina.estranky.sk
Choď na obsah Choď na menu
 


 ,, Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať,  veľmi málo dosiahne pri výchove.“                           

                                       Johann Wolfgang von Goethe

 

                    Milí rodičia

Prajeme Vám slnečné prázdniny, plné zážitkov a dobrodružstiev. Nech stihnete všetko čo mate v pláne. Vidíme sa v septembri. 

Kolektív Mš, Kukučínova 

357459544_106667245806271_8169955633248241917_n.jpg

 

Milí rodičia

Od pondelka 01.07.2024 bude mať naša Mš obmedzenú prevádzku (prázdninový režim) s riadnou prevádzkovou dobou od 6:00 - 16:30. hod. Prihlásené deti sú rozdelené následovne:

 

Deti z tried: Mravčekovia a Hviezdičky budú počas prázdnin v triede MRAVČEKOVIA

 

Deti z tried: Slniečka a Žabky budú počas prázdnin v triede VČIELKY

 

Deti z tried: Motýliky, Včielky a Sovičky budú počas prázdnin v triede SOVIČKY

 

 

Deti z Mš Perečinská (Brehy) a Mš Duklianských hrdinov (Tabla) budú v triede ŽABKY.

 

Ranné schádzanie ostáva v triede Mravčekovia. 

V prípade organizačných zmien Vás bude včas informovať. 

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu 

ms.png

 

Vystúpenie z Dňa matiek si môžete pozrieť na tomto linku...

https://www.youtube.com/watch?v=cia9QCvIZdg

 

Naša materská škola 

https://m.youtube.com/watch?v=2icFulpyGDI&si=USVs6pTP7lLOAvw9

 

 

OZNAM

plagat-3.jpg

                                                                

ČO  PONÚKA  NAŠA  MATERSKÁ  ŠKOLA:

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: pohyb, zdravá výživa, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova,
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • triedy, v ktorých sa využívajú prvky Montessori pedagogiky - vek 2-3 roky, 3-6 rokov,
 • diétne stravovanie pre schválené druhy diét - šetriaca, diabetická, bezlepková,
 • bohatú ponuku záujmových krúžkov - anglický jazyk, rusínsky jazyk, bádateľský krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva,
 • zateplené a moderne zrekonštruované priestory materskej školy,
 • školský dvor vybavený atraktívnymi hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
 • detské dopravné ihrisko s vybavením - dopravné značky, semafory, detské bicykle s prilbami a chráničmi, stojany na bicykle,
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy,
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Chceme dýchať čistý vzduch, Zdravé nôžky už v škôlke, celoročný program otužovania a pod.,
 • moderné didaktické a interaktívne pomôcky vo všetkých triedach,
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik,
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky,
 • a veľa iných zaujímavých vecí.

 

 • Tel. kontakt - 057/762 21 90, 0917 541 119
 • Webová stránka - mskukucinova.sv@gmail.com
 • Webová stránka - mskukucinovasnina.estranky.sk
 • FB stránkaMŠ Kukučínova Snina

 

Spôsob podávania žiadostí môžete zrealizovať nasledovne:

OSOBNE -  zákonný zástupca odovzdá žiadosť v riaditeľni materskej školy

Osobná forma podávania žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať aj za prítomnosti detí. Na zápis je potrebné doniesť vypísanú a pediatrom podpísanú žiadosť na predprimárne vzdelávanie, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, zdravotný preukaz dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

E-MAILOM - podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť naskenovať a poslať na adresu mskukucinova.sv@gmail.com

POŠTOU NA ADRESU:

Materská škola 

Kukučínova 2544/7

069 01 Snina

TLAČIVO – žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť TU žiadosť o prijatie Mš alebo si ju môžete vyzdvihnúť v MŠ počas prevádzkovej doby od 6:00 hod. do 16:30 hod.

 

Oznam 

Vďaka rozvojovému projektu MŠVVaM SR s názvom "Čítame pre radosť" sa nám podarilo,  za získané finančné prostriedky vo výške 1000 €, obohatiť detské knižnice o 110 nových knižných titulov. Veríme, že nové knihy urobia deťom radosť a získajú vďaka nim nové poznatky a vedomosti.

431425292_3540299329564989_5279493088068022900_n.jpg

OCENENIE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Avšak, bez Vás, milí rodičia by sme to nedokázali!

Ako poďakovanie nám bolo udelené čestné ocenenie

"Škola s dobrým srdcom".

Nech je pre nás pripomenutím, že aj malá pomoc dokáže naozaj veľa,

keď je dlhodobo udržateľná a jednotná.

 

Ďakujeme

412932985_794852735780848_2406317548414383850_n.jpg

UPOZORNENIE

Od 01.10.2023 sa mení mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa VZN č. 172/2022 Mesta Snina.
Viac sa dozviete na tom to linku:
 

poplatky.png

 

Kedy príspevok neplatíte:

 

- ak vaše dieťa navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie,

- ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

OZNAM

Pripomíname Vám, milé mamičky, že dlho očakávané

materské centrum LIENKA

začína už zajtra 06.10. 2023 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.

v triede SLNIEČKA (na poschodí).

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme vopred informovať.

Tešíme sa Vás a Vaše detičky každý PIATOK.

POPLATOK: 1 €

 

torta-optimista-lienka-vesela-3068.jpg

Ola, ola, škôlka volá, tak sa usmej... Milé naše detičky, brány našej MŠ sa pre Vás otvárajú 04.09.2023 v čase od 6:00 hod. Začiatok školského roka privítame v rozprávkovom štýle. Nechajte sa prekvapiť . Rozprávková