Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences www.mskukucinovasnina.estranky.sk
Choď na obsah Choď na menu
 


 ,,Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“                           

                                       Johann Wolfgang von Goethe

 

 

 

OZNAM
Výsledky hlasovania rodičov do Rady školy
S počtom najviac získaných hlasov boli zvolení za zástupcov rodičov do Rady školy títo rodičia:
1. Mgr. Zollerová Antónia
2. Bc. Ladomirjaková Simona
3. Haburajová Petra
4. Bc. Ruščanská Michaela

 

 

Vážení rodičia 

Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu v súťaží o mestský park, ktorý môže vyhrať aj naše mesto Snina. Preto by sme Vás chceli poprosiť o Váš hlas. Spôsob hlasovania je úplne jednoduchý, stačí sa len zaregistrovať a jedným klikom zahlasovať každý deň na https://cistinka.lidl.sk/.

Ďakujeme veľmi pekne za súčinnosť.

379642710_287007690750257_5210177190034692101_n--1-.jpg

 

 


 

Materské centrum LIENKA

Milé mamičky s veľkou radosťou Vám oznamujeme, že od októbra 2023 sa opäť otvára Materské centrum LIENKA.

KEDY: každý piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.

KDE: v triede Slniečka (na poschodí)

POPLATOK: 1€

torta-optimista-lienka-vesela-3068.jpg

 

 

POPLATKY

Od 01.01.2023 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 172/ 2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

Článok 2, ods.1 - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa (tzv. školné) v MŠ zriadenej mestom Snina v sume:

                                    12,00 € v mesiacoch september - jún.

20,00 € v mesiacoch júl/august.

Výnimky vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. Poplatok zahŕňa výdavky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady materskej školy. Dieťa, ktoré navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie, školné neplatí!!!

Kedy príspevok neplatíte:

- ak vaše dieťa navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie,

- ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Ola, ola, škôlka volá, tak sa usmej... Milé naše detičky, brány našej MŠ sa pre Vás otvárajú 04.09.2023 v čase od 6:00 hod. Začiatok školského roka privítame v rozprávkovom štýle. Nechajte sa prekvapiť . Rozprávková