Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences www.mskukucinovasnina.estranky.sk - Rada školy
Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

Štatút Rady školy pri Materskej škole, Kukučínova 2544/7, Snina

 

Zloženie rady školy v školskom roku 2023/2024:

1. Ľubica Demčáková - predsedníčka RŠ - volený zástupca za pedagogických zamestnancov

2. Iveta Tatičová - podpredsedníčka RŠ - volený zástupca za pedagogických zamestnancov

3. Mariana Kucková - zapisovateľka - volený zástupca za nepedagogických zamestnancov

4. Petra Haburajová - člen - volený zástupca za rodičov

5. Bc. Simona Ladomirjaková - člen - volený zástupca za rodičov

6. Bc. Michaela Ruščanská - člen - volený zástupca za rodičov

7. Mgr. Antónia Zollerová - člen - volený zástupca za rodičov

8. Ing. Štefan Čopík - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

9. JUDr. Tomáš Kirňák - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

10. Anton Vass - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

11. Ing. Gabriela Nemčíková - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa