Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences www.mskukucinovasnina.estranky.sk - Rada školy
Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

Štatút Rady školy pri Materskej škole, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina

 

Zloženie rady školy v školskom roku 2021/2022:

1. Ľubica Demčáková - predsedníčka RŠ - volený zástupca za pedagogických zamestnancov

2. Iveta Tatičová - podpredsedníčka RŠ - volený zástupca za pedagogických zamestnancov

3. Mariana Kucková - zapisovateľka - volený zástupca za nepedagogických zamestnancov

4. Zuzana Aľušíková - člen - volený zástupca za rodičov

5. Mgr. Jozef Fundák - člen - volený zástupca za rodičov

6. Simona Mandzáková - člen - volený zástupca za rodičov

7. Ing. Ivan Sirka - člen - volený zástupca za rodičov

8. Mgr. Stanislav Jún - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

9. Anton Vass - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

10. Peter Vološin - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

11. Ing. Gabriela Nemčíková - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa