Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

Štatút Rady školy pri Materskej škole, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina

 

Zloženie rady školy v školskom roku 2018/2019:

1. Iveta Tatičová - predsedníčka RŠ - volený zástupca za pedagogických zamestnancov

2. Ľubica Demčáková - zapisovateľka - volený zástupca za pedagogických zamestnancov

3. Pavlina Mackaničová - člen - volený zástupca za nepedagogických zamestnancov

4. Ing. Marcela Miková - člen - volený zástupca za rodičov

5. Ing. Daniela Poldruháková - člen - volený zástupca za rodičov

6. Ivan Sirka - člen - volený zástupca za rodičov

7. Jana Handrová - člen - volený zástupca za rodičov

8. Mgr. Stanislav Jún - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

9. Peter Vološin - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

10. Anton Vass - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

11. Ing. Gabriela Nemčíková - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa