Choď na obsah Choď na menu

Rada školy

Štatút Rady školy pri Materskej škole, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina

 

Zloženie rady školy v školskom roku 2019/2020:

1. Iveta Tatičová - predsedníčka RŠ - volený zástupca za pedagogických zamestnancov

2. Ľubica Demčáková - zapisovateľka - volený zástupca za pedagogických zamestnancov

3. Pavlina Mackaničová - člen - volený zástupca za nepedagogických zamestnancov

4. Mgr. Michaela Andrejcová - člen - volený zástupca za rodičov

5. Mgr. Lucia Krišková - člen - volený zástupca za rodičov

6. Michala Minčičová - člen - volený zástupca za rodičov

7. Ing. Ivan Sirka - člen - volený zástupca za rodičov

8. Mgr. Stanislav Jún - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

9. Anton Vass - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

10. Peter Vološin - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa - MZ

11. Ing. Gabriela Nemčíková - člen - delegovaný zástupca za zriaďovateľa