Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences www.mskukucinovasnina.estranky.sk - Projekty
Choď na obsah Choď na menu
 


Projekty

1.jpg

 

Projekt  „Chceme dýchať čistý vzduch“

(prevencia fajčenia)

 

Predškolský vek je významným obdobím na získavanie vedomostí, zručností, schopností, mravných návykov, spôsobov správneho správania a základov životného štýlu. Materská škola ponúka priestor a možnosti na ich rozvíjanie, resp. na rozvíjanie celej osobnosti dieťaťa. V predškolskom veku sa utvárajú na elementárnej úrovni okrem iných aj sociálne a osobnostné kompetencie dieťaťa, na ktorých sa podieľa nielen rodina a škola, ale celá spoločnosť, v ktorej vyrastá.

Deti napodobňujú svojich rodičov a ostatných dospelých, s ktorými prichádzajú do styku. Preto niektoré deti, ktorých rodičia fajčia, budú chcieť napodobniť ich fajčiarsky zlozvyk. Možno sa bude niekomu zdať prevencia fajčenia v predškolskom veku nevhodná, že je priskoro, ale opak je pravdou, pretože tento vek je najdôležitejším obdobím z toho dôvodu, že z neho vychádzajú základy pre ďalšie obdobia.

Mnohé výskumy v súčasnosti dokazujú, že deti, ktoré žijú medzi fajčiarmi, sú oveľa náchylnejšie na niektoré druhy chorôb, ako sú napríklad chrípka, chronický zápal priedušiek, alergie, nádchy, atď.

Projekt „Chceme dýchať čistý vzduch“, ktorý ma veľmi zaujal, je odporúčaný  Svetovou zdravotníckou organizáciou pre deti v predškolských zariadeniach a je navrhnutý tak, aby pomohol deťom vytvoriť si názor na fajčenie už teraz, kým sú malé a ľahko ovplyvniteľné a pripravia sa tým na odolanie tlaku, ktorému budú musieť čeliť neskôr v čase rannej puberty. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015 v oblasti zdravého životného štýlu odporúčajú posilniť výchovu detí k zdravému životnému štýlu  a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

Tento projekt realizujem v triede s 4-5 ročnými deťmi v našej Materskej škole na Ul. Kukučínovej 2544/7 v Snine.

Na začiatku projektu som individuálne oboznámila všetkých rodičov detí z triedy s cieľom projektu, s realizáciou projektu a s časovým harmonogramom. V šatni som pripravila nástenku pre rodičov  so všetkými potrebnými informáciami ohľadne projektu. Pred začatím projektu rodičia ochotne vyplnili anonymný dotazník týkajúci sa fajčenia, napr. „Fajčíte v prítomnosti dieťaťa?“, „Vie dieťa, že mu cigaretový dym škodí?“,  „Odhodlá sa dieťa upozorniť dospelého, že mu vadí cigaretový dym?“ a podobne. Z výsledkov dotazníka je zrejmé, že deťom cigaretový dym vadí, že ich štípu oči a že im smrdí, ale nevedia, ako to povedať dospelým, čo je aj jedným z cieľov projektu.

Obsah projektu tvorí 5 kapitol - príbehov pre deti aj s maľovankami:

1. „Pozri  na mňa, pozri na seba“ (vážiť si zdravie, vážiť si sám seba, atď.).

2. „Zhlboka sa nadýchni“ (dôležitosť čistého vzduchu, choroby pľúc a priedušiek, škodlivosť fajčenia, atď.).

3. „Dym ti ide do očí“ (štípanie očí cigaretovým dymom, kýchanie, pocity zo zadymeného vzduchu, atď.).

4. „Choď za nosom“ (rozdiely čistého a zadymeného vzduchu, vôňa kvetov, svieži vánok, smrad z cigariet a výfukov áut, atď.).

5. „Nemám rád dym“ (odhodlanie upozorniť dospelého, že mu vadí cigaretový dym, opustenie  miestnosti, v ktorej sa fajčí, atď.).

Do projektu sú zapojení aj rodičia, ktorí okrem anonymného dotazníka na začiatku a na konci projektu  spoločne s deťmi doma vytvorili podľa vlastnej fantázie logo – značku zákazu fajčenia, či logo nefajčiarskej miestnosti, z ktorých sme urobili výstavnú prezentáciu. Taktiež majú vymyslieť spolu s deťmi krátku básničku alebo rozprávku (príbeh záhad dobrého a zlého vzduchu spojeného s fajčením).

Verím, že tento projekt pomôže deťom aspoň trochu zorientovať sa v poznaní skutočnosti, že fajčenie cigariet škodí nielen tým, čo fajčia, ale aj všetkým, čo dýchajú  cigaretový dym a poskytne im príležitosť prežiť svoj život ako nefajčiar.

 

 

                                                        Božena Coraničová, učiteľka

 

Rubriky

Príspevky

Chceme dýchať čistý vzduch

 
25. 3. 2015 | Rubrika: Projekty | Fotografie: Chceme dýchať čistý vzduch | Komentáre: 0