Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences www.mskukucinovasnina.estranky.sk - Memorandum dieťaťa
Choď na obsah Choď na menu
 


Memorandum dieťaťa

MEMORANDUM DIEŤAŤA ALEBO AKO VYCHOVÁVAŤ

 

 • Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo pýtam. Iba vás skúšam.

 • Nebojte sa byť na mňa rázni. Mám to radšej. Umožňuje mi to vedieť, na čom som.

 • Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou. Budem odpovedať oveľa pohotovejšie, keď budem vedené.

 • Neprotirečte si. To ma mätie a núti vyhýbať sa.

 • Nedávajte sľuby, možno ich nebudete schopní dodržať a to by podkopávalo moju dôveru vo vás.

 • Nedajte sa nachytať na moje provokácie, keď hovorím a robím niečo len preto, aby som vás nahneval. Inak sa budem snažiť o viac „víťazstiev“.

 • Nebuďte veľmi rozčarovaní, keď hovorím „Nenávidím vás“. Nemusí to tak byť, ale chcem, aby ste cítili ľútosť nad tým, čo ste mi urobili.

 • Nesnažte sa, aby som  sa cítil menší než som. Budem na to reagovať tým, že sa budem správať ako „veľké zviera".

 • Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás aj naďalej zapriahať do svojich služieb.

 • Nepripustite, aby sa venovalo priveľa pozornosti mojim „zlým zvykom“. To ma iba povzbudí v nich pokračovať.

 • Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.

 • Nesnažte sa diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu. Vtedy vás neveľmi počúvam a spolupráca bude oveľa horšia. Je v poriadku hovoriť o tom, ale nechajte to na neskôr.

 • Nesnažte sa mi kázať. Boli by ste prekvapení, ako dobre viem, čo je dobré a čo chybné.

 • Nesnažte sa, aby som cítil, že moje chyby sú hriechy. Musím sa učiť robiť chyby bez nejakého pocitu, že nie som dobrý.

 • Nezapárajte. Ak to budete robiť, budem sa chrániť tým, že sa budem tváriť ako hluchý.

 • Nechcite, aby som vysvetľoval svoje správanie. Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.

 • Nevynášajte priveľa moju počestnosť. Často sa zo strachu uchyľujem ku lži.

 • Nezabúdajte, že rád experimentujem. Z toho sa učím, takže, prosím vás, znášajte to.

 • Neochraňujte ma pred dôsledkami. Potrebujem ich poznať zo skúseností.

 • Nevenujte priveľa pozornosti mojím drobným ochoreniam. Môžem si zvyknúť tešiť sa z chorôb, ak sa mi pritom venuje veľa pozornosti.

 • Neodstrkujte ma, keď kladiem poctivé otázky. Ak to urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie niekde inde.

 • Neodpovedajte na „bláznivé“ alebo bezvýznamné otázky. Ak tak budete robiť, zistíte, že len chcem, aby ste sa mnou zaoberali.

 • Ani nenaznačujte, že ste perfektní alebo neomylní. Boli by to na mňa priveľké požiadavky.

 • Nebojte sa, že so mnou trávite iba málo času. Ráta sa, ako ho spolu trávime.

 • Nechcem, aby moje obavy vzbudili vašu starosť. Potom sa budem obávať ešte viac. Ukážte mi prejav odvahy.

 • Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia, ale niekedy sa zabúdam na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabúda.

 • Zaobchádzajte so mnou ako so svojimi. Potom aj ja budem vaším priateľom. Zapamätajte si, že sa viac naučím od vzoru ako z kritiky.

  A okrem toho:  MILUJEM VÁS, MILUJTE AJ VY MŇA...

 •  

   

  CHARTA PRÁV A ZODPOVEDNOSTI RODIČOV

 

1.
Právo rodičov na vzdelávanie ich detí bez diskriminácie.
Povinnosť rodičov na vzdelávanie ich detí v zmysle rešpektovania iných.

2.
Právo rodičov na to, aby boli považovaní za primárnych vo vzdelávaní detí.
Povinnosť rodičov pristupovať zodpovedne k deťom.

3.
Právo prístupu rodičov k formálnej službe školy.
Povinnosť rodičov byť partnermi školy.

4.
Právo rodičov na prístup k informáciám o ich deťoch v škole.
Povinnosť rodičov poskytovať informácie o ich deťoch škole.

5.
Právo rodičov na výber typu školy podľa ich úrovne.
Povinnosť rodičov urobiť dobre informovaný a svedomitý výber.

6.
Právo rodičov, aby školský systém rešpektoval ich duchovné a kultúrne zásady.
Povinnosť rodičov viesť svoje deti k tomu, aby rešpektovali iných ľudí a ich presvedčenie.

7.
Právo rodičov ovplyvňovať politiku škôl ich detí.
Povinnosť rodičov byť osobne zodpovední za školy ich detí.

8.
Právo rodičov a ich asociácii, aby občianske autority na všetkých úrovniach s nimi konzultovali prípravu vzdelávania.
Povinnosť rodičov podporovať demokratické reprezentatívne organizácie.

9.
Právo rodičov na bezplatné školské vzdelávanie detí.
Povinnosť rodičov venovať čas a záväznosť školám ich detí.

10.
Právo rodičov na zabezpečenie vysokej kvality verejnej prípravy vzdelávania zodpovednými autoritami. 
Povinnosť rodičov pomáhať jeden druhému zlepšovať ich schopnosti ako primárnych vzdelávateľov a partnerov v partnerstve rodina - škola.