Choď na obsah Choď na menu
 


Profil verejného obstarávateľa

9. 6. 2015

Materská škola, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina (ďalej len „škola“),  je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
IČO: 37873768
DIČ:   

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Kristína Varšová, riaditeľka školy

ADRESA
Materská škola

Ul. Kukučínova 2544/7
069 01  Snina

KONTAKT
Telefón: +421 577622190
e-mail:  mskukucinova.sv@gmail.com
webové sídlo: mskukucinovasnina.estranky.sk

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Prieskum trhu

Prieskum trhu

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky